คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

  

บทเรียน

บทเรียนสะบาโตสำหรับชั้นผู้ใหญ่ 2019


บทเรียนสะบาโตสำหรับชั้นผู้ใหญ่ 2018


บทเรียนสะบาโตสำหรับชั้นผู้ใหญ่ 2017