กิจกรรมเยาวชนช่วยเหลือชุมชน โบสถ์บ้องตี้

กิจกรรมเยาวชนช่วยเหลือชุมชน โบสถ์บ้องตี้

กิจกรรมเยาวชนช่วยเหลือชุมชน โบสถ์บ้องตี้ | กาญจนบุรี | ประสิทธิ์ รักชาวไร่ | เหนือโซน 2

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

เยาวชนโบสถ์ออกไปช่วยเหลือชุมชนชายแดน การออกไปหนุนใจ กิจกรรมเยาวชนรุ่นพี่สอนน้อง กิจกรรมสอนเยาวชนสอนเรื่องสุขภาพ และกิจกรรมสอนพระคัมภีร์ให้กับเยาวชนที่ไม่ใช้ SDA | เหนือโซน 2 | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | ตาก | ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์

Read MoreLong right arrow

เยาวชนกระเหรี่ยงบริจาคสิ่งของ

เยาวชนกระเหรี่ยงออกไปช่วยเหลือสังคมและบริจาคสิ่งของ

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์ขุนสาใน

กิจกรรมเยาวชนสมานฉันสำหรับเยาวชน SDA และ Non-SDA | เหนือโซน 1 | โบสถ์ขุนสาใน | เชียงใหม่ | สมพล เอกยืนยง

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ – สุพรรณบุรี

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ - สุพรรณบุรี

Read MoreLong right arrow

เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยโควิด

เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยโควิด ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สิงห์บุรี

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมวันเยาวชนสากล

กิจกรรมเยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของ ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า-กาญจนบุรี และ กิจกรรมปลูกต้นไม้กลุ่ม Sulads

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมเยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของ ณ Bamboo School กาญจนบุรี

กิจกรรมเยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของ ณ Bamboo School กาญจนบุรี

Read MoreLong right arrow

MusicVerse ฟังเพลงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

การประชุมแนะนำ MusicVerse ฟังเพลงโดยพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก และนโยบายการรับเพลงเข้าในโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเพลงไทยมากยิ่งขึ้น

Read MoreLong right arrow