อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะ

อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะ

อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะ (ห้วยน้ำจาง)

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์ขุนสาใน

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์ขุนสาใน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022

Read MoreLong right arrow

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ประธานสำนักงานมิชชัน ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องโบสถ์บางพระ และอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลใหม่ สร้างความอิ่มใจแก่ทุกคน

Read MoreLong right arrow

AMR Training: การเข้าใจพี่น้องมุสลิม

สำนักงานมิชชั่นจัดอบรม "การเข้าใจพี่น้องมุสลิม" ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2022 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมิชชั่น วิทยากรจาก SSD โดย ศจ. ดร. แอ๊บเนอร์ ดิซอน เพื่อเสริมทักษะการประกาศ และการเข้าใจพี่น้องมุสลิม จึงขอเรียนเชิญอาจารย์โซนภาคใต้ทุกคน และโซนภาคกลางอินเตอร์ที่อยู่ในกรุงเทพทุกคน และโซนภาคกลางไทยที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษทุกคน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ขอขอบคุณที่อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือ

Read MoreLong right arrow

KAS New Opening Year 2022

ศูนย์ศึกษาพระคริสตธรรม ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น โดยมีเยาวชนหนุ่มสาวกะเหรี่ยงจำนวน 33 คน เดินเข้ามาศึกษาพระคัมภีร์หลักสูตร 2 ปี ขอให้ทุกท่านอธิษฐานเผื่อศูนย์แห่งนี้ที่ผลิตผู้รับใช้ภาคสนาม

Read MoreLong right arrow

NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

แผนกศาสนาจารย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาคริสต์และการนำ NDR-IEL ไปใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล อาสาประกาศและภรรยาของภาคเหนือโซน2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2022 ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่สอด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 30 คน

Read MoreLong right arrow

การนมัสการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อ

การนมัสการฟื้นฟู หลักข้อเชื่อมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 160 คนผู้บรรยายโดยนพ. ไมตรี ณ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา

Read MoreLong right arrow

เลขาธิการสำนักงานมิชชันเยี่ยมโบสถ์น้ำจวง

ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ เลขาธิการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมศิษยาภิบาลโบสถ์น้ำจวง จ. เพชรบูรณ์

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมรอรับเสด็จ โบสถ์อุบล

กรมการศาสนาชื่นชมที่มาร่วมงานรับเสด็จ​​ ร.10 และเห็นเราได้โพสท์ข่าวลงในเพจของข่าวสารอุบล

Read MoreLong right arrow

รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

Read MoreLong right arrow