Select Page
อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะ

อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะ

ขอบคุณพี่น้องโบสถ์ม่อนยะ (ห้วยน้ำจาง) ที่ช่วยเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างโบสถ์ พี่น้องมีความกระตือรือร้นที่จะได้เห็นโบสถ์หลังใหม่ แต่ยังขาดงบประมาณในการสร้างอยู่ ขอผู้เชื่อได้ช่วยอธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะด้วย อ. เจตน์ เซียนหยาง รายงานเมื่อ 8 พฤษภาคม...
การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ประธานสำนักงานมิชชัน ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องโบสถ์บางพระ และอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลใหม่ สร้างความอิ่มใจแก่ทุกคน...
AMR Training: การเข้าใจพี่น้องมุสลิม

AMR Training: การเข้าใจพี่น้องมุสลิม

เนื่องในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2022 สำนักงานมิชชั่นจัดอบรมหัวข้อ “การเข้าใจพี่น้องมุสลิม” โดยมีวิทยากรจาก SSD ศจ. ดร. แอ๊บเนอร์ ดิซอน ณ ห้องประชุมสำนักงานมิชชั่น เวลา 08.00-16.00 น. ตลอด 2 วันการประชุม เพื่อเสริมทักษะการประกาศ...
KAS New Opening Year 2022

KAS New Opening Year 2022

ศูนย์พระคริสตธรรมกะเหรี่ยง-KAS (Karen Adventist Seminary) ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4014 ต. มหาวัน อ. แม่สอด จ. ตาก 63110  ได้ทำการเปิดการศึกษาหหลักสูตรพระคริสตธรรม 2 ปี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2022-2024 แล้ว โดยมีนักเรียนจำนวน...