คริสตจักรและตำแหน่งที่ตั้ง

คริสตจักรและตำแหน่งที่ตั้ง

การรวบรวมคริสตจักรที่มีการระบุตำแหน่งใน google maps และการปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งคริสตจักร ภาคกลางโซน 2 และ ภาคเหนือโซน 1, 2 และ 4 (บางส่วน)

Read MoreLong right arrow

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง ประวัติย่อ/CV ของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นเวลา (6) เดือน EIS พร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนการสมัคร และปัญหาการรับรอง เราสนับสนุนและยินดีรับใบสมัครจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาต่อไปนี้

Read MoreLong right arrow

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง

Read MoreLong right arrow

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2022

Read MoreLong right arrow

การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022

Read MoreLong right arrow

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

Read MoreLong right arrow

วันสตรี โบสถ์อุดรธานี

วันสตรี โบสถ์อุดรธานี

Read MoreLong right arrow

วันสตรีโบสถ์โคกศรี

วันสตรีโบสถ์โคกศรี จ. กาฬสินธุ์ เมื่อวันสะบาโตที่ 18 มิถุนายน 2022

Read MoreLong right arrow

การประชุม 5 องค์กรร่วมจัดพิธีถวายพระพร

การประชุม 5 องค์กรศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เพื่อวางแผนการจัดนมัสการพระเจ้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2022 ณ สภาคริสตจักรในประเทศ สะพานหัวช้าง

Read MoreLong right arrow

รวมเรื่องเทศน์ ดร. สุรเชษฐ์ อินสม

รวมเรื่องเทศน์ ดร. สุรเชษฐ์ อินสม

Read MoreLong right arrow