Select Page
โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

ตำแหน่งงานว่าง โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง ประวัติย่อ/CV ของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นเวลา (6) เดือน EIS พร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนการสมัคร และปัญหาการรับรอง...
แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 25,...
การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022 โบสถ์ขอนแก่น, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 23,...