พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Read MoreLong right arrow

ถวายพระพร​แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชชนนี​พันปีหลวง​

ศิษยา​ภิบาล​ ชุมพล​ สาโรชทอง​ อ่านพระวจนะ​ของ​พระเจ้าถวายพระพร

Read MoreLong right arrow

ภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศได้ร่วมใจกันจัดพิธีอธิษฐานถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันสะบาโตที่ 13 สิงหาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะนะได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทองได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์สวนสน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสวนสนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พิทักษ์ไทย

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิทักษ์ไทยได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow