สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

โรงเรียนนานชาติมิชชั่นอุบลได้เชิญโรงพยาบลอุบลรักษ์มาสอนวิธีการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ที่โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

วันแม่แห่งชาติ สตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทยที่จะได้เทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read MoreLong right arrow