Select Page

คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศไทย

คริสตจักรภาคใต้

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์...

ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2023 ภาคอีสานโซน 1 จัดค่ายครอบครัวขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด ด้วยความอบอุ่นจากแต่ละครอบครัวมารวมกันและร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนิทสนมร่วมกัน เป็นภาพแห่งกิจกรรมที่หาซื้อไม่ได้ แต่อยู่ที่พวกเราได้ร่วมกันทำ...

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

การเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม...

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้นำองค์การทั้ง ๕ ศาสนาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘...

พิธีถวายโบสถ์ใหม่

พิธีถวายโบสถ์ใหม่

Nimitmai new Church Dedication on June 17, 2023 เมื่อสะบาโตที่ 17 มิถุนายน 2023 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มีโบสถ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือ คริสตจักรนิมิตใหม่ เขตมินบุรี กรุงเทพฯ โดยศาสนาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง ผู้นำคริสตจักร...

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2023 เป็นวันสะบาโตพิเศษอีกสะบาโตหนึ่งที่โบสถ์กะเหรี่ยงพม่าในกรุงเทพ ได้ทำการเปิดกลุ่มเล็กขึ้นที่บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการดูแลของอาจารย์ Alvin Paul มีพี่น้องสมาชิกกะเหรี่ยงที่มาทำงานอยู่แถวบริเวณตลาดย่านบางกะปิ...

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

สรุปโครงการปางสังกะสี 1-5 กุมภาพันธ์ 2023 เมื่อ 34 ปีก่อนผมมีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่นและศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี เราสร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย...

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข" เพื่อน้อมจิตทุกดวงรวมเป็นหนึ่ง...

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2022 ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ร่วมกับพี่น้อง และผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักฯ สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจำนวน...

ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์ ทุ่งมหาเจริญ จ. สระแก้ว ป้ายโบสถ์ใหม่ และพี่น้องรวมแรงรวมใจช่วยกันเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ - รายงาน, November 8,...

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 โดย จอย คุตตะพันธ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 (9ISC) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม...

กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ทุ่งนาน้อย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2022 เยาวชนได้บิรการชุมชนในตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ขอขอบคุณผู้อำนวยการฝ่ายเยาชน มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ศาสนาจารย์อภิสิทธิ์...

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและเยี่ยมเยียนโบสถ์นาโป่งโพน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี โบสถ์ นาโป่งโพน, ณฐมน เสนคำสอน - รายงาน, August 28,...

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก, ศจ. สุรเชษฐ์ อินสม - รายงาน, August 13,...

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ทุ่งนาน้อย โบสถ์ทุ่งนาน้อย, ศจ. ภิรมย์ พันธุ์ชนภูมิ - รายงาน, August 13, 2022

ถวายพระพร​แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชชนนี​พันปีหลวง​

ถวายพระพร​แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชชนนี​พันปีหลวง​

ภาพกิจกรรม​ถวายพระ​พร​ 12​ สิงหาคม​ 2565​ ที่จังหวัดอุบลราชธานี​ ตัวแทนศาสนามาร่วมพิธีถวาย​พระพร​ ศิษยาภิบาล​ ชุมพล​ สาโรชทอง​ คริสตจักร​เซเว่น​ธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส​และคณะ​ครู​จากโรงเรียนนานาชาติไปร่วมพิธีถวาย​พระพร    ...

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ –  โบสถ์น้ำยืน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์น้ำยืน, อ. สุรัตน์ ผันผาย - รายงาน, August 16, 2022 at 11:38...

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะนะได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์จะนะ สงขลา, ศจ. ธนา หาญสุวรรณชัย - รายงาน, August 16, 2022 at 11:04...

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทองได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์ธารทอง, อ. ชัยนันต์ ดารารัศมิ์ - รายงาน, August 10, 2022 at 3:35...

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์อุดรธานี, อ. วรากร อัคคเดชชานน - รายงาน, August 10, 2022 at 3:49...

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ –  โบสถ์สวนสน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์สวนสน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสวนสนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง - รายงาน, August 10, 2022 at 3:46...