Select Page

คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศไทย

คริสตจักรภาคอีสาน

คริสตจักรภาคเหนือ

 1. เชียงใหม่
 2. ลำปาง
 3. ลำพูน
 4. แม่ฮ่องสอน
 5. กาญจนบุรี
 6. ตาก
 7. ราชบุรี
 8. เชียงราย
 9. แพร่
 10. พะเยา
 11. เพชรบูรณ์
 12. กำแพงเพชร
 13. ตาก
 14. พิษณุโลก

คริสตจักรภาคใต้

 1. ภูเก็ต
 2. ระยอง
 3. สงขลา
ถวายอวยพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์ธารทอง

ถวายอวยพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์ธารทอง

โบสถ์ธารทองร่วมถวายอวยพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2565 ในวันสะบาโตที 6 กรกฎาคม 2565 โบสถ์ธารทอง, อ. ชัยนันต์ ดารารัศมิ์ - รายงาน, August 10, 2022 at 3:35...

ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์อุดรธานี

ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์อุดรธานี

ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์อุดรธานี โบสถ์อุดรธานี, อ. วรากร อัคคเดชชานน - รายงาน, August 10, 2022 at 3:49 pm

ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์พระพรสวรรค์

ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์พระพรสวรรค์

ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์พระพรสวรรค์ โบสถ์พระพรสวรรค์, ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ - รายงาน, August 10, 2022 at 3:43...

อธิษฐานถวายพระพร วันพ่อโบสถ์พิทักษ์ไทย

อธิษฐานถวายพระพร วันพ่อโบสถ์พิทักษ์ไทย

อธิษฐานถวายพระพร วันพ่อโบสถ์พิทักษ์ไทย โบสถ์พิทักษ์ไทย, อนุชา ฟ้ากล้าไกล - รายงาน, August 10, 2022 at 3:40...

กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย

กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย

กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย ร่วมซ้อมร้องเพลงยามบ่ายวันสะบาโต โบสถ์เอกมัย, ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ - รายงาน, August 10, 2022 at 3:23...

สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

โรงเรียนนานชาติมิชชั่นอุบลได้เชิญโรงพยาบลอุบลรักษ์มาสอนวิธีการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ที่โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​ โบสถ์อุบลราชธานี, ชุมพล สาโรชทอง - รายงาน, August 8, 2022 at 11:14...

กิจกรรมวันพ่อ ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

กิจกรรมวันพ่อ ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

เมื่อวันสะบาโตที่ 6 กรกฎาคม โบสถ์นาดู่จัดกิจกรรมวันพ่อโดยยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน โบสถ์นาดู่, ณฐมน เสนคำสอน - รายงาน, August 8, 2022 at 11:10...

ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ขอบคุณพระเจ้าและสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมนมัสการเพื่อไว้อาลัยพ่อฝรั่ง Ernes Jonest ทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนเช้าวันนี้ และได้ร่วมในพิธีฝังร่าง เรามีความหวังในการรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู และเราทั้งหลายจะได้พบกันที่สวรรค์พร้อมกับพ่อฝรั่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน อาเมน...

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่เติบโตเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพี่น้องผู้เชื่อได้อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างคริสตจักรใหม่แห่งนี้ด้วย สถานที่ตั้งโบสถ์อยู่ที่ ถ. นิมิตใหม่ ซ. 40 คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา...

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง...

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้ สำนักงานมิชชัน, ผู้อำนวยฝ่าย - รายงาน, July 27, 2022 at 10:30...

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ...

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้ประสานงานโซนภาคเหนือ 1, ศจ. วินัย วจนะผาสุข - รายงาน, July 16, 2022 at 7:47...

ร่วมนมัสการที่โบสถ์พรานกระต่าย

ร่วมนมัสการที่โบสถ์พรานกระต่าย

นมัสการกับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรพรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ - รายงาน, July 16, 2022 at 7:12...

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ - รายงาน, July 13, 2022 at 4:18...

การนมัสการและร่วมฉลองวันเกิด

การนมัสการและร่วมฉลองวันเกิด

หมอดินได้เชิญศิษยาภิบาลจันทรชัยและภรรยา เพื่อนำนมัสการที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในวันเกิดลูกสาว โบสถ์ล้องอ้อ (ฝาง), ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ - รายงาน, July 13, 2022 at 7:55...

วจนะพิธีถวายพระพร

วจนะพิธีถวายพระพร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พี่น้องคริสตจักรและผู้นำคริสตชนไทยทั้ง 5 องค์กร ได้เข้าร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2022 ดูวิดีโอ  https://youtu.be/XXo2N3gEYtw สำนักงานมิชชัน, ศจ. คารม...

ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคอีสาน2 ได้ร่วมกันไปเยี่ยมเยียนโบสถ์นาตราวและร่วมาพัฒนาและร่วมนมัสการกับพี่น้องผู้เชื่อ โบสถ์นาตราว, ศจ. สุนทร คูณสว่าง - รายงาน, July 11, 2022 at 1:46...

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย ได้เห็นพี่น้องคนรุ่นใหม่ดูแลคริสตจักร โบสถ์หนองไฮน้อย, อ. เคน เหลาเคน - รายงาน, July 11, 2022 at 1:40...