Select Page
รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านทางซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน...
พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

ผู้บริหารและผู้นำจากสำนักงานมิชชัน เข้าร่วมและนำใน เพื่อฝึกอบรมอาสาประกาศข่าวดี ทั้งในประเทศไทยและจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2022 – อ. ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ โบสถ์นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา | ASAP...
เยี่ยมเยียนผู้อาวุโส รดน้ำขอพร โบสถ์เอกมัย

เยี่ยมเยียนผู้อาวุโส รดน้ำขอพร โบสถ์เอกมัย

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ช่วงบ่ายวันสะบาโต คริสตจักรเอกมัยเยี่ยมสมาชิกอาวุโสพร้อมรดน้ำขอพร และอธิษฐานเผื่อพวกท่าน ผมสังเกตว่าทุกท่านมีความสุข และชื่นชมยินดีมากจนน้ำตาซึม ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจนี้ ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน   9 เมษายน...
การสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ (โบสถ์สบายสบาย)

การสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ (โบสถ์สบายสบาย)

รายงานความคืบหน้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ ในส่วนของบ้านพักและห้องสอนเด็กขึ้นหลังแล้ว 1 เมษายน 2022 | ภาพเพิ่มเติม...