Select Page
พิธีถวายโบสถ์ใหม่

พิธีถวายโบสถ์ใหม่

Nimitmai new Church Dedication on June 17, 2023 เมื่อสะบาโตที่ 17 มิถุนายน 2023 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มีโบสถ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือ คริสตจักรนิมิตใหม่ เขตมินบุรี กรุงเทพฯ โดยศาสนาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง ผู้นำคริสตจักร...
การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี

การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี

การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดย ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย...
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและเยี่ยมเยียนโบสถ์นาโป่งโพน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี โบสถ์ นาโป่งโพน, ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, August 28,...
พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา, ศจ. คารม พรมอุทิศ...
ภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2022

ภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศได้ร่วมใจกันจัดพิธีอธิษฐานถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันสะบาโตที่ 13 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน,...