10 วันแห่งการอธิษฐาน

ขอเชิญชวนพี่น้องผู้เชื่อทุกท่าน ร่วมใจกันจัดกิจกรรม 10 วันแห่งการอธิษฐาน อย่างพร้อมเพียงกัน ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคมนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการศึกษาและนำนมัสการในช่วง 10 วันแห่งการอธิษฐานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-1.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-2.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-3.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-4.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-5.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-6.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-7.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-8.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-9.docx
https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2024/01/10days-of-pray-10.docx

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, January 1, 2024