Select Page
ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์...
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

การเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม...
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้นำองค์การทั้ง ๕ ศาสนาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘...
กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ในนามของอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์และคณะได้มาร่วมกิจกรรมและกล่าวอวยพรปีใหม่ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ...
ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข”...
นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

คริสตจักรเซเว่นธ์เคย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำสถาบันการศึกษา คริสจักรฯ และศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาลทั่วประเทศ จัดพิธีนมัสการและอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...