พิธีถวายโบสถ์ใหม่

พิธีถวายโบสถ์ใหม่

คริสตจักรนิมิตใหม่ ได้รับการอุทิศถวายเปิดอย่างเป็นทางการ

Read MoreLong right arrow

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

Karen Burmese Church has a new church Branch at Bangkapi, Bangkok Thailand

Read MoreLong right arrow

NDR-IEL Elder & Church Officer Training

อบรมเจ้าหน้าที่โบสถ์เพื่อพันธกิจรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว

Read MoreLong right arrow

การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี

การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดย ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

Read MoreLong right arrow