Select Page
กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ในนามของอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์และคณะได้มาร่วมกิจกรรมและกล่าวอวยพรปีใหม่ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ...
ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข”...
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์ ในโอกาสที่องค์การทางศาสนาคริสต์ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๑๕ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์...
การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับองค์กรศาสนา วันที่ 14-16 ธันวาคม 2022 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย กองส่งเสริมสิทธิและเรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, December 14,...
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและเยี่ยมเยียนโบสถ์นาโป่งโพน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี โบสถ์ นาโป่งโพน, ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, August 28,...