พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

Read MoreLong right arrow

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้

Read MoreLong right arrow

การประชุม Adventist World Radio 360 Advisory

การประชุม Adventist World Radio 360 Advisory รับฟังคำบรรยายตามลิงค์นี้

Read MoreLong right arrow

สัมมนาหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และการขายหนังสือ

สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ (SOP) และการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการขายหนังสือ ที่โบสถ์พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 22-23 ก.ค. 2022

Read MoreLong right arrow

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ

Read MoreLong right arrow

โบสถ์เดชอุดม

โบสถ์เดชอุดม พื้นที่กว้างขวางและร่มรื่น

Read MoreLong right arrow

การปฐมนิเทศน์ผู้รับใช้ใหม่

การปฐมนิเทศน์คนงานใหม่ สำนักงานมิชชัน เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2022

Read MoreLong right arrow

การอบรมการประกาศผ่านมือถือ

การอบรมการประกาศข่าวผ่านมือถือ โดยวิทยาจากวิทยุสากล AWR

Read MoreLong right arrow

การประชุมเตรียมการประกาศ

การประชุมเตียมการประกาศข่าวดีแก่พี่น้องในประเทศไทย เพื่อแบ่งปันพระพรและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2022

Read MoreLong right arrow

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

Read MoreLong right arrow